• Home
  • Faglighed
  • Målgruppe

Målgruppe

Botilbudet Nordens målgruppe er: 17 – 45 år Unge med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige udfordringer. Unge med hjerneorganiske dysfunktioner som ADHD.

I tillæg til ADHD kan der være symptomer inden for lettere autismespektrumforstyrrelser, OCD, Tourette, og et lavt kognitivt niveau der kan medvirke til, at deres udvikling følelsesmæssigt, intellektuelt og/eller socialt, ikke svarer overens med den fysiske alder. Udfordringerne kan omfatte adfærds-, følelsesmæssige- og identitetsmæssige vanskeligheder, ambivalent relations dannelse, manglende koncentrationsevne, uopmærksomhed, manglende behovsudsættelse, selvskadende adfærd, potentiel risiko for misbrug og generelt et negativt selvbillede.