• Home
  • Faglighed
  • Værdigrundlag

Værdigrundlag

Målsætning: Det er botilbudets målsætning, at skabe et udviklingsfremmende miljø, hvor beboerne ud fra eget ståsted og tempo, kan udvikle egne evner og ressourcer, med henblik på at opnå størst mulig frihed, selvstændighed og selvforvaltning.

Pædagogiske metoder: Vores pædagogiske metoder er bygget op omkring skabelsen af gensidig tillid og respekt. Vi anvender den anerkendende og relationsbaserede pædagogik kombineret med den neuropædagogiske tankegang, idet vi ved, at mennesket udvikles ved at blive anerkendt og hørt, ved at kunne spejle sig i sine omgivelser og ved at erfare, at selv små fremskridt nytter.
Vores vision: Det er vores vision, ved hjælp af autentiske og fagligt kompetente medarbejdere, at skabe et optimalt udviklingsmiljø for vores beboere, så de føler sig set, hørt og anerkendt.