• Home
  • Faglighed
  • Vi er medlem af...

Vi er medlem af..

LOS – De private sociale tilbud har som mission at arbejde for at styrke medlemmernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Danmark. Vi vil kendes på at gøre en positiv forskel for de mest udsatte mennesker.
Det vil vi gøre ved at arbejde for, at vores medlemmers steder er veldrevne, både pædagogisk, økonomisk og organisatorisk og ved at understøtte professionalisme, faglighed og engagement på området.

ADHD foreningen – En vigtig del af ADHD-foreningens arbejde er at sprede viden om ADHD til mennesker med ADHD, deres familier, de professionelle som i deres arbejde møder mennesker med ADHD, samt befolkningen generelt.
Foreningen gør en stor indsats på informationsområdet gennem afholdelse af kurser, bogoversættelser og –udgivelser, pjecer, oplæg m.m
Hver år afholdes en konference med indlæg om forskning og erfaringer fra arbejdet med ADHD. ADHD-foreningen har desuden kampagner som f.eks. den årlige kampagne Vild&Stille, om inklusion i indskolingen.

LEV – er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede – dannet i 1952
LEV er organisatorisk opbygget af et antal kommunekredse og et antal tilknyttede landsdækkende foreninger, der arbejder for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende.