• Home
  • Velkommen til Botibudet Norden

Velkommen til Botilbudet Norden

Velkommen til trygge rammer med plads til 7 unge voksne mellem 17 – 45 år indskrevet under Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107 på Botilbudet Norden som tilbyder 4 trin
Botilbud: Den unge bor på botilbudet, hvor der arbejdes med den unges hovedproblematikker. Den unge motiveres og guides i et udviklingsfremmende miljø
Botræning: Vi har en botræningslejlighed, hvor intensiv botræning kan finde sted inden den unge er helt klar til udflytning
Ungdomsbofællesskab: Hvis der er behov for en mellemstation, tilbydes den unge et ophold i vores bofællesskab, hvor der er plads til 4 unge som bor i hver sin lejlighed i et hus. Der vil være pædagogiske støtte i morgen- eftermiddag- og aftentimerne
Bo-selv Projekt: Den unge flytter ud i egen lejebolig og kan modtage pædagogisk støtte og guidning. Støtten og dermed taksten nedreguleres gradvis ift. den unges udvikling