• Home
  • Vores Tilbud
  • Anden Beskæftigelse

Anden Beskæftigelse

I Frederikshavn er der mange muligheder for at finde dagbeskæftigelse, der passer netop til de unge, der er indskrevet på Botilbudet Norden.

Dagbeskæftigesen kan være i form af:

  • Frederikshavns produktionsskole 
  • EUC – Nord (Erhvervsuddannelser) 
  • Dagskolen Nordjylland (STU – uddannelsen og § 104) 
  • VUC (Voksenuddannelsescenter med undervisning i AVU og HF-fag)
  • Væresteder og støttecentre 
  • Job, job med løntilskud i form af fleksjob