• Home
  • Vores Tilbud
  • Husmøder

Husmøder

I bofællesskabet vil der hver 2. uge blive afholdt et husmøde, hvor forskellige problematikker og muligheder drøftes i samarbejde med en personale. Forslag til ændringer eller tiltag forelægges ledelsen og drøftes evt. på personalemøde efterfølgende.
Eksempel på emner til drøftelse kan være husregler, ønsker om ting til huset, aktivitetsforslag, kostens indvirkning, motionens vigtighed, kemien med kontaktperson, gensidig åbenhed i kommunikationen. Husmøde er også en del af den pædagogiske metode.