• Home
 • Vores Tilbud
 • Støtte til at stå på egne ben

Støtte til at stå på egne ben

En bo-støttekontakt ordning som fungerer som netværk.
Målet er, at den unge bliver i stand til at klare sig selv i egen bolig, og lære at træffe egne valg, som er tilpasset den enkeltes ressourser og muligheder for derefter, at kunne handle ud fra disse valg
Den unge skal være i gang og forholde sig til uddannelse, arbejde, praktik eller på anden måde være aktive i eget liv og udbygge sit sociale netværk
Vi støtter og motivere de unge til at overskue og derved klare en travl hverdag, med læring i at passe arbejde, skole, hjem, venner, kærester og fritidsliv – samt at passe på sig selv
I det daglige aftaler, motiverer og udvikler vi sammen med de unge funktioner som:

 • Vi mødes i dit hjem, skole eller i Huset
 • Vi arbejder udfra dine ønsker og behov
 • Vi hjælper med praktiske opgaver
 • Vi har fast dialog vedr. økonomi, bank mm.
 • Vi inspirerer til benyttelse af aktiviteter i nærmiljøet
 • Vi samarbejder med familie, uddannelsessted, terapeuter, bank, kærester mm.
 • Vi hjælper med kontakt til div. Myndigheder
 • Vi øver os i omgangsformer
 • Vi lærer medansvar i samfundet/arbejde
 • Vi taler normer, etik og moral

Dagsrytmen er variabel og afhængig af de unges behov. Der tilbydes fællesskab med de øvrige unge i bo-selv projektet, men også individuelle muligheder

En bo-støttekontakt ordning som fungerer som netværk.

Målet er, at den unge bliver i stand til at klare sig selv i egen bolig, og lære at træffe egne valg, som er tilpasset den enkeltes ressourser og muligheder for derefter, at kunne handle ud fra disse valg

Den unge skal være i gang og forholde sig til uddannelse, arbejde, praktik eller på anden måde være aktive i eget liv og udbygge sit sociale netværk

Vi støtter og motivere de unge til at overskue og derved klare en travl hverdag, med læring i at passe arbejde, skole, hjem, venner, kærester og fritidsliv – samt at passe på sig selv

I det daglige aftaler, motiverer og udvikler vi sammen med de unge funktioner som:

- Vi mødes i dit hjem, skole eller i Huset

- Vi arbejder udfra dine ønsker og behov

- Vi hjælper med praktiske opgaver

- Vi har fast dialog vedr. økonomi, bank mm.

- Vi inspirerer til benyttelse af aktiviteter i nærmiljøet

- Vi samarbejder med familie, uddannelsessted, terapeuter, bank, kærester mm.

- Vi hjælper med kontakt til div. Myndigheder

- Vi øver os i omgangsformer

- Vi lærer medansvar i samfundet/arbejde

- Vi taler normer, etik og moral

Dagsrytmen er variabel og afhængig af de unges behov. Der tilbydes fællesskab med de øvrige unge i bo-selv projektet, men også individuelle muligheder